Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Rendeletek

  1. Rendelet az állatok tartásáról

  2. Rendelet az avar és a kerti hulladék elégetésének szabályairól

  3. Rendelet a Bóbita Bölcsőde térítési díjairól

  4. Rendelet a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

  5. Rendelet Díjak, címek, elismerések alapításáról és adományozásáról

  6.Rendelet a helyi adókról

  7. Rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről

  8. Rendelet a házasságkötések lebonyolításáról

  9. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

10. Rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

11. A 28/2012. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

12. Rendelet a közterület használatról

13. Rendelet a köztisztaság fenntartásáról

14. Rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről, valamint a lakbértámogatásról

15. Lakásrendelet 2. mell. 2017.11.01-től

16. Rendelet a mezei őrszolgálatról

17. Rendelet az óvodai és napközis térítési díjakról és a nyersanyagnormáról

18. Rendelet a hulladékgazdálkodásról

19.

20. Rendelet Dány Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet 6. számú melléklete

22. Rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

23. Rendelet a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról

24, Rendelet a talajterhelési díjról

25. Rendelet az Önkormányzat vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

26. Rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

27. Rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről

28. Rendelet a közterületi térfigyelő rendszerről

29. Rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (3/2015. (II.27.))

30. 1.sz. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

31. 2.sz. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

32. Rendelet Dány község Helyi Építési Szabályzatáról

33. Rendelet a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól

34.

35. Rendelet szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról

36. Rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

37. Rendelet a 2017.évi igazgatási szünet elrendeléséről a Polgármesteri Hivatalban

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Pincér Zsófia - 0620/3283726; őrsparancsnok


Benkovits Ildikó - 0670/3792130; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Szt. Imre tér 8.
06-28-464118

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos

Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

 

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő

Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705


 

Központi orvosi ügyelet:

Tura, Petőfi S. tér 2.

06-28-466038

Gyógyszertár:

Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

 

Széchenyi István Általános Iskola

2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-327-96-94
Web: www.danyisk.hu

 

Önkormányzati Zeneiskola

2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-98-22
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386