Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

 

Dányon működő civil szervezetek támogatására

 

 

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért a civil szervezetek működéséhez támogatást nyújt. Az önkormányzati támogatás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek pártpolitikától mentes társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása

 

 

A kitűzött célok elérése és a civil társadalmi önszerveződés segítése érdekében Dány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek működésének támogatására a 2016. évi költségvetési rendelet alapján az alábbi pályázati kiírást teszi közzé:

 

 1. A pályázati támogatásra jogosultság feltételei:
  1. Település kulturális, sport, érdekvédelmi, közbiztonsági társadalmi életében való aktív részvétel, rendezvények szervezése, maradandó értékek létrehozása, illetve a közösség érdekében végzett egyéb tevékenység, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen élők életminőségének javulásához öregbíti a település jóhírét.
  2. A pályázó civil szervezetként legalább 1 éve működik a településen.
  3. A pályázó szervezet a pályázatát a kötelező adatokkal, illetve mellékletekkel a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be.

 

 1. A pályázat keretében nem támogatható:
  1. azon szervezetek, amelyek a korábban kapott támogatást nem a megállapodásban foglaltak szerint használták fel és a szerződés ilyen irányú módosítását nem kezdeményezték, vagy a korábban kapott támogatással nem számoltak el.
  2. Politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok.
  3. Azon szervezetek, melyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották be pályázatukat, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőre nem tettek eleget.
  4. Azon szervezetek, melyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a pályázat által kötelezően előírt adatokat, mellékleteket.

 

 1. Pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg: 5.000.000 Ft

 

 1. Civil szervezet:
  1. Cégbírósági bejegyzés alapján működő szervezet, amely nem profit orientált és nagyrészt önkéntes munkával szervezi, végzi céljai megvalósítását (alapítvány, egyesület, nonprofit kft.)
  2. Bejegyzés nélkül legalább 8 taggal működő csoport, mely a csoporttagok érdekében fejti ki tevékenységét, úgy hogy megvalósítja az 1. pont a) pontban foglaltakat.

 

 1. A pályázó adatairól a mellékelt pályázati adatlapon nyilatkozik.

 

 

 1. Pályázat kötelező mellékletei:
  1. a szervezet által megpályázott összeg felhasználásának terve, a várható költségek szerint részletezve.
  2. A szervezet képviselője által tett nyilatkozat arról, hogy más pályázaton ugyanerre a célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához. Ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell.
  3. Írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok kezeléséhez és a Dányi Tükör újságban, valamint Dány község hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez.
  4. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása nincs.
  5. Nyilatkozat a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről.

 

 1. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:

 

A pályázatot Dány Község Önkormányzatának címezve Dány község Polgármesteri Hivatalához (Dány, Pesti út 1.) lehet benyújtani

 

2017. március 17-én 14.00 óráig.

 

 

 1. Pályázat értékelésének határideje: 2017. március 30.

 

 1. Konzultáció, kapcsolat, megállapodás

A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak. A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) egy összegben történik. A kifizetés feltétele, hogy a támogatott szervezet Dány Község Önkormányzatával a támogatás felhasználásáról szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok, feltételek, elszámolási határidő. A szerződés aláírásának végső határideje a pályázati döntés eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 1 hónap. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Dány Község Önkormányzata utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2018. január 31.

 

A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által megbízott személy részére az irataiba betekintési jogot biztosít.

A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját 5 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

 

Mellékletek:

 1. Pályázati adatlap, nyilatkozatok összeférhetetlenségről, érintettségről, közzétételi kérelem
 2. Támogatási szerződés tervezete

 

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Pincér Zsófia - 0620/3283726; őrsparancsnok


Benkovits Ildikó - 0670/3792130; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Szt. Imre tér 8.
06-28-464118

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos

Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

 

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő

Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705


 

Központi orvosi ügyelet:

Tura, Petőfi S. tér 2.

06-28-466038

Gyógyszertár:

Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

 

Széchenyi István Általános Iskola

2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-327-96-94
Web: www.danyisk.hu

 

Önkormányzati Zeneiskola

2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-98-22
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386