Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

2011

Rendelet a házasságkötések lebonyolításáról

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

15 /2017. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések lebonyolításáról

 

 

Dány község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben; az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdés g) pontja szerinti feladatkörében eljárva a házasságkötés engedélyezéséről és a szolgáltatási díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

Rendelet az Önkormányzat vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

 

Dány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011 (X.28.) sz. rendelete
az Önkormányzat vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásának szabályairól

Rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 

Dány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

többször módosított

9/2006. (VII. 7.) sz. rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

(Egységes szerkezetben)

Rendelet az óvodai és napközis térítési díjakról és a nyersanyagnormáról

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

29/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete

az óvodai és napközis térítési díjakról és a nyersanyagnormáról 

 

 

Rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről, valamint a lakbértámogatásról

Dány Község Önkormányzatának

28/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelete

az  önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről, valamint a

lakbértámogatásról

/Egységes szerkezetben/

 

Rendelet a közműves közületi és lakossági ivóvíz- és szennyvízcsatorna szolgáltatás hatósági díjának megállapításáról


Dány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (XII.29.) sz. rendeletével módosított  11/2011. (XI.28. ) sz. rendelete  a közműves közületi és  lakossági ivóvíz- és szennyvízcsatorna szolgáltatás hatósági díjának megállapításáról

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Pincér Zsófia - 0620/3283726; őrsparancsnok


Benkovits Ildikó - 0670/3792130; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Szt. Imre tér 8.
06-28-464118

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos

Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

 

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő

Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705


 

Központi orvosi ügyelet:

Tura, Petőfi S. tér 2.

06-28-466038

Gyógyszertár:

Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

 

Széchenyi István Általános Iskola

2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-327-96-94
Web: www.danyisk.hu

 

Önkormányzati Zeneiskola

2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-98-22
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386