Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

2011

Rendelet a házasságkötések lebonyolításáról

Dány község Önkormányzata Képviselő-testületének
a házasságkötések lebonyolításáról szóló[1]
4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelete

(A 6/2011. (VI.1.) és 2/2013. (II.4.) önkormányzati rendelettel módosított,
egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Rendelet az Önkormányzat vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

 

Dány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011 (X.28.) sz. rendelete
az Önkormányzat vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásának szabályairól

Rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 

Dány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

többször módosított

9/2006. (VII. 7.) sz. rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

(Egységes szerkezetben)

Rendelet az óvodai és napközis térítési díjakról és a nyersanyagnormáról

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

29/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete

az óvodai és napközis térítési díjakról és a nyersanyagnormáról 

 

 

Rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről, valamint a lakbértámogatásról

Dány Község Önkormányzatának

28/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelete

az  önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről, valamint a

lakbértámogatásról

/Egységes szerkezetben/

 

 

[1]Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3.§ /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ /2/ bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

[2]Értelmező rendelkezések:

Rendelet a közműves közületi és lakossági ivóvíz- és szennyvízcsatorna szolgáltatás hatósági díjának megállapításáról


Dány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (XII.29.) sz. rendeletével módosított  11/2011. (XI.28. ) sz. rendelete  a közműves közületi és  lakossági ivóvíz- és szennyvízcsatorna szolgáltatás hatósági díjának megállapításáról

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Pincér Zsófia - 0620/3283726; őrsparancsnok


Benkovits Ildikó - 0670/3792130; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-20-4962138

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Szt. Imre tér 8.
06-28-464118

Dr. Tegze Mária, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464018

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos

Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

 

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő

Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705


 

Központi orvosi ügyelet:

Tura, Petőfi S. tér 2.

06-28-466038

Gyógyszertár:

Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

 

Széchenyi István Általános Iskola

2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-327-96-94
Web: www.danyisk.hu

 

Önkormányzati Zeneiskola

2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-98-22
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386