Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

2012

Rendelet a vizek kártételei elleni védelem és védekezés megszervezéséről


Dány Község Önkormányzati Képviselő-testületének

4/1999. (VI.28.) sz. rendelete
a vizek kártételei elleni védelem és védekezés megszervezéséről

(Egységes szerkezetben a 11/2012. (VI. 25.) önk. rendelettel)

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet 6. számú melléklete

 

6. melléklet

az 5/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelethez

 

Nyilvántartás a vagyonnyilatkozatokról

 

Sor-

szám

Nyilatkozattételre

kötelezett neve

Rendelet Dány Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Dány Község Önkormányzatának
5/2011. (IV.1) önkormányzati
rendelete
Dány Község Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

(Egységes szerkezetben az 5/2012. (III. 5.), 12/2012. (VIII.16.) és 14/2012. (X. 26.) 7/2013. (III.1.) rendelettel)

Rendelet a köztisztaság fenntartásáról

Dány Község Önkormányzatának
11/2001. (VIII.15.) sz rendelete
a köztisztaság fenntartásáról

(Egységes szerkezetben a 11/2012. (VI.25.) önk. rendelettel)

Rendelet a közterülethasználatról

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről

Rendelet a talajterhelési díjról

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2015. (VIII. 25.) sz. rendelete
a talajterhelési díjról

 

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban Kdt.) 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Rendelet a mezei őrszolgálatról

 

 

Dány Község Önkormányzatának
többször módosított   15/2001. (XII. 1) rendelete
a mezei őrszolgálatról

 

(Egységes szerkezetben)

Rendelet Díjak, címek, elismerések alapításáról és adományozásáról

Dány Község Önkormányzatának
15/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete
Díjak, címek, elismerések alapításáról
és adományozásáról

(Egységes szerkezetben a 16/2013. (VI. 28., 11/2015. (VI. 1.) és 14/2015. (VII.7.) önkormányzati rendelettel)

Rendelet az állatok tartásáról

 

 

Dány Község Önkormányzatának
16/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete
Az állatok tartásáról

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Pincér Zsófia - 0620/3283726; őrsparancsnok


Benkovits Ildikó - 0670/3792130; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Szt. Imre tér 8.
06-28-464118

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos

Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

 

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő

Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705


 

Központi orvosi ügyelet:

Tura, Petőfi S. tér 2.

06-28-466038

Gyógyszertár:

Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

 

Széchenyi István Általános Iskola

2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-327-96-94
Web: www.danyisk.hu

 

Önkormányzati Zeneiskola

2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-98-22
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386