Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

2015

Rendelet a helyi adókról

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2015. (XI. 30.) sz. rendelete
a helyi adókról

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

2.sz.melléklet a 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelethez

2.sz.melléklet a 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelethez

 

 

Kérelem

Települési támogatás megállapítása iránt

 

1. melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

 

1. melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

 lakásfenntartási támogatás megállapítására

Rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (3/2015. (II.27.))

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, és egyes személyes

gondoskodást nyújtó ellátásokról

(Egységes szerkezetben)

 

Dány Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szoctv) 132. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvényének Állam fejezetének 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Rendelet a hulladékgazdálkodásról

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról

(Egységes szerkezetben a 16/2016. (VII. 14.) önkormányzati rendelettel)

 

 

Rendelet a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2015. (VIII. 25.)  önkormányzati rendelete

a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól

 

 

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, hivatkozva a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról a következőket rendeli el.

Rendelet Dány község Helyi Építési Szabályzatáról

 

Helyi Építési Szabályzat

 

 

Dány község Önkormányzata Képviselő testületének
25/2005. (XII. 30.) rendelete

a község Helyi Építési Szabályzatáról

 

(Egységes szerkezetben az 1/2011. (I.27.) és 13/2015. (VII. 7.) ö. rendelettel)

 

Dány község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7. §-ának (3) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében a község igazgatási területére vonatkozóan megalkotja Dány Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban: HÉSZ) szóló rendeletét, és jóváhagyja a település Szabályozási és Övezeti Tervlapjait (továbbiakban: SZT-1, SZT-2, SZT-3, ÖT-1).

Rendelet a közterületi térfigyelő rendszerről

Dány község Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2014. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Pincér Zsófia - 0620/3283726; őrsparancsnok


Benkovits Ildikó - 0670/3792130; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-20-4962138

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Szt. Imre tér 8.
06-28-464118

Dr. Tegze Mária, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464018

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos

Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

 

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő

Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705


 

Központi orvosi ügyelet:

Tura, Petőfi S. tér 2.

06-28-466038

Gyógyszertár:

Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

 

Széchenyi István Általános Iskola

2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-327-96-94
Web: www.danyisk.hu

 

Önkormányzati Zeneiskola

2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-98-22
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386