PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

_____________________

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

Rendeletek

  1. Rendelet az állatok tartásáról

  2. Rendelet az avar és a kerti hulladék elégetésének szabályairól

  3. Rendelet a Bóbita Bölcsőde térítési díjairól

  4. Rendelet a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

  5. Rendelet Díjak, címek, elismerések alapításáról és adományozásáról

  6.Rendelet a helyi adókról

  7. Rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről

  8. Rendelet a házasságkötések lebonyolításáról

  9. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

10. Rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

11. A 28/2012. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

12. Rendelet a közterület használatról

13. Rendelet a köztisztaság fenntartásáról

14. Rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint a lakbértámogatásról

15. Lakásrendelet 2. melléklete

16. Rendelet a mezei őrszolgálatról

17. Rendelet az óvodai és napközis térítési díjakról és a nyersanyagnormáról

18. Rendelet a hulladékgazdálkodásról

19. Rendelet a településkép védelméről

20. Rendelet Dány Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet 6. számú melléklete

22. Rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

23. Rendelet a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról

24, Rendelet a talajterhelési díjról

25. Rendelet az Önkormányzat vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

26. Rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

27. Rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről

28. Rendelet a közterületi térfigyelő rendszerről

29. Rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (3/2015. (II.27.))

30. Rendelet a közműfejlesztési hozzájárulásról

31.

32.

33. Rendelet Dány község Helyi Építési Szabályzatáról

34. Rendelet a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól

35.

36. Rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

37. Rendelet a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről a Polgármesteri Hivatalban

38. Rendelet a temetőről és a temetkezésről

39. Rendelet a közművelődésről

 

 

 

 

 

 

 


 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.30-12.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00

dr. Simon József, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 8.30-12.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 8.30-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
Tel: 06-1/301-6969
Mentők: 104

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386