Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

25/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

 

(Egységes szerkezetben)

 

 

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés (8) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. § Általános rendelkezések

 

(1)A rendelet hatálya kiterjed Dány Község Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül:

a) az étkeztetésre,

b) a házi segítségnyújtásra,

 

(2)  az (1) bek. szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

a) A térítési díj megfizetésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. Évi törvény 114. § (2) bekezdésben meghatározott személyek kötelesek.

b) Az intézményi térítési díj mértékét a Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint állapítja meg.

c) A személyi térítési díjat az érvényben lévő jogszabályok alapján az intézmény vezetője konkrét összegben állapítja meg.

 

 

2. § A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja

 

[1](1)Az étkeztetés (napi egyszeri meleg étel biztosítása) intézményi térítési díja:

  a) kiszállítás nélkül:                                                                         805,- Ft/adag + ÁFA

      bruttó 1020,- Ft

  b) Dány belterületén történő kiszállítás                                            50,- Ft/adag + ÁFA

       bruttó 65,- Ft                                                       

  c) Szentkirály, Szentegyed településrészekre

      történő kiszállítás:                                                           100,- Ft/adag + ÁFA

      bruttó 125,- Ft

 

[2] (2) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:           

        szociális segítés esetén                                                              2.646,-  Ft/óra

        szociális gondozás esetén                                                         1.909,-  Ft/óra

 

 

3.§ A szociális alapszolgáltatások személyi térítési díja

 

 

[3](1)Az étkeztetés személyi térítési díja

      a) kiszállítás nélkül:                                                                       410,- Ft/adag + ÁFA

          bruttó 520,- Ft

      b) Dány belterületén történő kiszállítás                                         50,- Ft/adag + ÁFA

          bruttó 65,- Ft                                        

      c) Szentkirály, Szentegyed településrészekre történő kiszállítás: 100,- Ft/adag + ÁFA

          bruttó 125,- Ft

 

[4](2) A házi segítségnyújtás személyi térítési díja

       szociális segítés esetén:                                                              300,- Ft/óra

       szociális gondozás esetén                                                          300,- Ft/óra                          

 

 

4.§ Záró rendelkezések

 

(1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

 

 

 

  Gódor Lajosné                                         Pervainé Hangodi Ágnes

                        polgármester                                                             jegyző

 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. december 4.

 

 [5]1.sz melléklet

 

Önköltség számítás  2018.év

                                                               2018. január 1-től alkalmazandó térítési díjak

 

Szociális étkeztetés

2018.-ban Normatív támogatás összege:55.360 Ft/ fő

55.360:251=220,557 Ft /fő/ nap a napi támogatás összege. Kerekítés szabályaival: 220 Ft

Önköltség számítás:

Alapanyag

50*250*251=3.125.000.-

 

Rezsi költség

1.140.000.-

 

Dolgozó bére és járuléka

1 fő szociális gondozó, a bölcsődei konyhán dolgozók bér járuléka

218.400*12=2.620.800.-

166.980*12=2.003.760*3fő=6.011.280.-

Összesen:8.632.080.-

 

Igénybevételi napló naponta összesített ellátottak száma

50*215=12.550

 

Összesen:

12.897.080.-

 

Önköltség:

12.897.080.-/12550=1027Ft

Kerekítés szabályaival:1025 Ft

 

Kiszállítási költség

696.822.-

 

Kiszállítások száma:

13718

 

 

Számítás:

696.822/13718=50,79-51 Ft/ Kiszállítás Kerekítéssel:50Ft

 Nyersanyagnorma: 2017

220 Ft

Tervezett nyersanyagnorma: 2018

 250 Ft/ nettó/ a fenti tábl. alapján/

 

 Intézményi térítési díj: Önköltség- Normatíva:1025.-Ft-220.-Ft= 805.-Ft

 Intézményi térítési díj:805.- Ft/ adag

Szállítási költség:                   50.-Ft/ szállítás/ Dány belterülete

                                               100 Ft/szállítás Szentkirály, Szentegyed településrészekre

A személyi térítési díj nem lehet több az intézményi térítési díjnál, jelen összeg mértékéig lehet meghatározni az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjak mértékét.

A szociális étkeztetés személyi térítési díja kevesebb összegben is megállapítható.

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet

Házi segítségnyújtás

Önköltségszámítás 2017

2017 .-ben Normatív támogatás összege:

Szociális segítés: 25.000 forint/fő

Személyi gondozás: 210.000 forint/fő

Megnevezés

Házi segítségnyújtás

Költség

(a)

Feladatfinan-szírozás

Különbség

Ellátotti létszám

( b)

Éves munkaóra

 ( c)

Önköltség=

a/c

Megállapított térítési díj

 

Szociális segítés

689.285

25000.-

664.285

1

251

2.646.-Ft/óra

300.-Ft/óra

 

Személyi gondozás

4.135.714

1.260.000.-

2.875.714

6

251

1909.-Ft/óra

300.-Ft/óra

 

Összesen:

4.825.000

1.285.000

3.539.999

7

 

 

 

 

 

Házi segítségnyújtás:

Szociális segítés

Összesen:                          689.285.-Ft : 1 fő : 251 nap = 2.746.- Ft/fő/nap

Feladatfinanszírozás          25.000.-Ft :1 fő : 251nap = 100.- Ft/fő/nap  

Különbség:                        2646Ft/fő/nap Önköltség

Órában:                             1fő*251=251 óra      664.285/251óra= 2.646FT/óra

Személyi gondozás

Összesen:                       4.135.000.-Ft : 6 fő : 251 nap = 2746.- Ft/fő/nap önköltség

Feladat finanszírozás:     1.260.000.-Ft :6 fő : 251nap = 837.- Ft/fő/nap 

Különbség:                     2.875.714.-Ft : 6 fő : 251 nap = 1909.-Ft/fő/nap önköltség

Órában:                           6*251=1506 óra    2.875.714/1506=1909Ft/óra

 

 
[1] Módosította a 32/2017. (XII.4.) ör.

Hatályba lép: 2018. 01. 01.

[2] Módosította a 9/2017. (IV.28.) ör.

Hatályba lép: 2017. 05. 01.

[3] Módosította a 32/2017. (XII.4.) ör.

Hatályba lép: 2018. 01. 01.

[4] Módosította a 4/2016. (II.26.) ör.

Hatályba lép: 2016.04.01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[5] Módosította a 32/2017. (XII. 4.) ö. rendelet

Hatályba  lép: 2018. 01. 01.

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118

Hétfő: 8.30-12.30
Kedd: 8.30-12.30; 16.30-18.00
Szerda: 8.30-12.30
Csütörtök: 8.30-12.30
Péntek: 8.30-12.30

Dr. Safadi Tariq, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
Mobil: +36304895498

Hétfő: 10.00 - 14.00
Kedd: 8.30 - 12.00
Szerda: 10.00 - 14.00
Csütörtök: 15.00 - 19.00
Péntek: 8.30 - 12.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386