PÁLYÁZAT

KEHOP-5.4.1 – „Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon”
kérdőív /Kattintson ide!!/

_______________________

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

/Kattintson ide!/

_______________________

Dányi Hagyományos Ízek Fesztiválja:


/Kattintson ide!/

 

 

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

(Egységes szerkezetben)

 

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés (8) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Általános rendelkezések

 

(1)A rendelet hatálya kiterjed Dány Község Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül:

a) az étkeztetésre,

b) a házi segítségnyújtásra,

 

(2)  az (1) bek. szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

a) A térítési díj megfizetésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. Évi törvény 114. § (2) bekezdésben meghatározott személyek kötelesek.

b) Az intézményi térítési díj mértékét a Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint állapítja meg.

c) A személyi térítési díjat az érvényben lévő jogszabályok alapján az intézmény vezetője konkrét összegben állapítja meg.

 

 

2. § A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja

 

[1](1)Az étkeztetés (napi egyszeri meleg étel biztosítása) intézményi térítési díja:

  [2]a) kiszállítás nélkül:                                                                        1.330,- Ft/adag + ÁFA

        bruttó 1689/1690,- Ft

  b) Dány belterületén történő kiszállítás                                            50,- Ft/adag + ÁFA

       bruttó 65,- Ft                                                       

  c) Szentkirály, Szentegyed településrészekre

      történő kiszállítás:                                                           100,- Ft/adag + ÁFA

      bruttó 125,- Ft

 

[3] (2) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:           

        szociális segítés esetén                                                              3.520,-  Ft/óra

        szociális gondozás esetén                                                         3.510,-  Ft/óra

 

 

3.§ A szociális alapszolgáltatások személyi térítési díja

 

 

[4](1)Az étkeztetés személyi térítési díja

      a) kiszállítás nélkül:                                                                       410,- Ft/adag + ÁFA

          bruttó 520,- Ft

      b) Dány belterületén történő kiszállítás                                         50,- Ft/adag + ÁFA

          bruttó 65,- Ft                                        

      c) Szentkirály, Szentegyed településrészekre történő kiszállítás: 100,- Ft/adag + ÁFA

          bruttó 125,- Ft

 

[5](2) A házi segítségnyújtás személyi térítési díja

       szociális segítés esetén:                                                              300,- Ft/óra

       szociális gondozás esetén                                                          300,- Ft/óra                          

 

 

4.§ Záró rendelkezések

 

(1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

 

 

 

  Gódor Lajosné                                         Pervainé Hangodi Ágnes

                        polgármester                                                             jegyző

 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. 07. 17.

 

 

[6] 1.sz melléklet

 

                        Önköltségszámítás és intézményi térítési díj megállapítás 2019 év

   

 

Szociális étkeztetés 2019

 

2019.-ben: Normatív állami támogatás összege: 55.360 Ft/ fő

Normatív állami támogatás éves összege:      2.768.000 Ft

 

Önköltségszámítás:

 

Alapanyag

3263000

Rezsi költség

115900

Dolgozó bér és járulék

 1 fő szociális gondozó bére:3050390

A konyhai dolgozók arányosított bére:

Az 5 fő konyhai dolgozó közül 1 fő számolható el a bölcsődei étkezéshez és 4 fő a szociális étkezéshez a konyha által ellátott létszámadatokat figyelembe véve:10244500

 

Igénybevételi napló naponta összesített ellátott/adag száma

 

50*251=12550

Összesen

16673790/12550=1328Ft kerekítéssel:1330FT

Önköltség

1330FT

Kiszállítási költség

652 600

Kiszállítások száma

50*251=12550

Számítás

652 600/12550=52 Ft Kerekítéssel 50 Ft

Nyersanyagnorma:2019.08.01-től

275FT/nettó/

 

A szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa.

Szolgáltatási önköltség:1330 Ft

Intézményi térítési díj felső határa:1330 FT

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj).

Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.

A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

 

 

 

 

 

 

 

[7] 2. sz melléklet

 

Önköltségszámítás és intézményi térítési díj megállapítás 2019 év

 

Házi segítségnyújtás 2019

2019.-ben: Normatív állami támogatás összege:

Szociális segítés: 25000Ft

Személyi gondozás: 330000FT/1.980.000FT

Normatív állami támogatás éves összege: 2.005.000FT

Önköltségszámítás:

Személyi gondozás:

Várható teljes költsége:5.303.491 Ft

Ellátottak száma 2019. évre tervezett: 6 fő /252 munkanappal

6*252nap*1óra=1512 óra

5.303.491/1512=3508 Kerekítés szabályaival:3510Ft/óra

Szociális segítés:

Várható teljes költsége: 883.915 Ft

Ellátottak száma 2019. évre tervezett: 1 fő

1fő*251 nap*1ó=251ó

883.915/251ó =3521/Ft/óra Kerekítés szabályaival:3520Ft/óra

Szolgáltatási önköltség személyi gondozás: 3510Ft/óra

Intézményi térítési díj felső határa személyi gondozás esetén: 3510Ft/óra

2019.-ben a személyi gondozás intézményi térítési díja: 3510Ft/óra

Szolgáltatási önköltség szociális segítés: 3520Ft/óra

Intézményi térítési díj felső határa szociális segítés esetén: 3520Ft/óra

2019.-ben a szociális segítés intézményi térítési díja: 3520Ft/óra

 

 

A szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa.

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj).

Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.

A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

 
[1] Módosította a 32/2017. (XII.4.) ör.

Hatályba lép: 2018. 01. 01.

[2] Módosította a 7/2019. (III. 29.) ör.

Hatályba lép: 2019. 04. 01.

[3] Módosította a 7/2019. (III. 29.)  ör.

Hatályba lép: 2019. 04. 01.

[4] Módosította a 32/2017. (XII.4.) ör.

Hatályba lép: 2018. 01. 01.

[5] Módosította a 4/2016. (II.26.) ör.

Hatályba lép: 2016.04.01.

 

[6] Módosította a 12/2019. (VII. 17.) ör.

Hatályba lép: 2019. 08. 01.

[7] Módosította a 7/2019. (III. 29.) ör.

Hatályba lép: 2019. 04. 01.

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:


Soós László KMB
Központi telefonszám:
06-70-3872693

Gyarmati Krisztina KMB
 

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 14.00-18.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00


Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-16.00
Kedd: 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 3.
Tel: 06/70-3703-104
Ügyeleti idő:
Hétköznap: 18:00 - 08:00
Hétvége: 08:00 - 08:00
Országos Mentőszolgálat: 112

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386