PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

_____________________

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

Meghívó képviselő-testületi ülésre

Dány Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó
Dány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ülését
2013. május 30-án (csütörtök) 18 órára
a községházához összehívom.

Az ülés napirendje

1.         Előterjesztés a hulladékkezelési szállítási közszolgáltatási díjakkal kapcsolatban
             Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester

2.         A Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításának jóváhagyása
            Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester

3.         A 2012 évi gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatásról szóló beszámoló elfogadása
             Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester

4.         Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012 évi ellátásáról
             Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester

5.         Előterjesztés a KEOP-1.2.0 pályázat projektmenedzsment, illetve mérnökszervezet feltételes közbeszerzési eljárásáról
             Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester

6.         Előterjesztés a KEOP-1.2.0 pályázat kész tervei alapján a kivitelezés feltételes közbeszerzési eljárásáról
             Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester

7.         A 2013 évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
             Előterjesztő: Jánosik György jegyző

8.         Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 25/2012. (XII.7.) Ör. módosítása
             Előterjesztő: Jánosik György jegyző

9.         A települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, kezelésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2009. (IX. 24.) Ör. 1. sz. mellékletének   módosítása
             Előterjesztő: Jánosik György jegyző

10.       A Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2012 évi éves beszámolójának és mérlegének elfogadása
              Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester

11.       A Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2012 évi közhasznúsági jelentésének elfogadása
              Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester

12.       Önkormányzati földterületre vonatkozó haszonbérleti szerződés meghosszabbítása
  Előterjesztő: Jánosik György jegyző

13.       Központi Orvosi Ügyeleti Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosítása
Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester

14.       Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

15.       Önkormányzat által alapított díjak odaítélésére javaslat megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester

 

16.       Lakásbérlettel kapcsolatos kérelem elbírálása
Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester

 

Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék.

 

 

Dány, 2013. május 22.

 

 

 

Gódor Lajosné
 polgármester

Ingatlanpályázatok

Állás pályázatok

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.30-12.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00

dr. Simon József, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 8.30-12.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 8.30-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386