PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

_____________________

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet-tervezet véleményezésre

A 2013. június 27-i képviselő testületi ülésen az alábbi rendelet módosításra kerül.

 A  változtatáshoz kapcsolódó javaslatokat, észrevételeket az alábbi címre várjuk 2012. június 26-ig.:

Javaslat e-mailben (kattintson ide!)

A rendelettervezet az alábbiakban tekinthetők meg:

Dány Község Önkormányzatának

…../2013. (…….) önkormányzati rendelete

a díjak, címek, elismerések alapításáról és adományozásáról

szóló 15/2012. (X. 26.) ör. módosításáról

 

 

1. §      A díjak, címek, elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 15/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)  12. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

„12. § (1) A kitüntetéssel emléklap jár, és képviselő-testületi döntést követően pénzjutalom is adható.”

 

2. §      A Rendelet 16. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

„16. § (4) A kitüntető címmel oklevél, kitűző jár, és képviselő-testületi döntést követően pénzjutalom is adható.”

   

Záró rendelkezések

3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

Dány, 2013. ……………..

 

   Gódor  Lajosné                        Jánosik György
     polgármester                              jegyző

 

A rendelet kihirdetve:
2013………………

Jánosik György
    jegyző

Ingatlanpályázatok

Állás pályázatok

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.30-12.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00

dr. Simon József, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 8.30-12.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 8.30-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386