PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

_____________________

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet-tervezetek véleményezésre

A 2013. november 28-i képviselő testületi ülésen az alábbi rendeletek módosításra kerülnek.

 A  változtatáshoz kapcsolódó javaslatokat, észrevételeket az alábbi címre várjuk 2013. november 27-ig.:

Javaslat e-mailben (kattintson ide!)

A rendelettervezetek az alábbiakban tekinthetők meg:

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2013. (…)  önkormányzati rendelete

a Bóbita Bölcsőde térítési díjairól szóló

26/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

1. §

A Bóbita Bölcsőde térítési díjairól szóló 26/2012. (XII. 17.) sz. rendelet  (a továbbiakban: Rendelet) 7 §-a az alábbiakkal egészül ki:

„A bölcsődei jogviszony kezdetének első hónapjában 15-e előtt kezdődő jogviszony esetén egész hónapot, 15-e után kezdődő jogviszony esetén fél hónapot kell megállapítani.”

2.§

A Rendelet 1 – 4 sz. mellékletei hatályukat vesztik, helyükbe új,  1 - 5-ig számozott mellékletek lépnek.

3. §

E rendelet 2014. január 1-én lép hatályba, hatályba lépését követő napon hatályát veszti. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Dány, 2013. november 28.

 

Gódor Lajosné                        Jánosik György
 polgármester                                 jegyző

 

A rendelet kihirdetve:

2013. ………

Jánosik György jegyző

 

Dány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

…./2013. (…..) sz. önkormányzati rendelet tervezete

az óvodai és napközis térítési díjakról és a nyersanyagnormáról

 

 

1. §

 

A képviselő-testület a 2014 évre érvényes óvodai és napközi térítési díjakat és a nyersanyagnormákat a következő összegben állapítja meg:

 

Étkezés

Összeg: nettó + 27% áfa

Térítési díj

Óvoda

napi 3xétkezés /100%/

 

430,70+27% áfa

 

 

547.-

Óvoda

napi 3xétkezés/50%/

 

215,74+27% áfa

 

 

274.-

Iskola

napi 3xétkezés/100%/

 

504,72+27% áfa

 

 

641.-

Iskola

napi 3xétkezés/50%/

 

252,75+27% áfa

 

 

321.-

Iskola

ebéd /100%/

 

336,22+27% áfa

 

 

427.-

Iskola

ebéd/50%/

 

168,50+27% áfa

 

 

214.-

Közalkalmazotti étkezés

 

450,39+27% áfa

572.-

Vendég étkezés

 

582,67+27% áfa

740.-

 

2. §

 

Ez a rendelet 2014. január 01-jén lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az óvodai és napközi térítési díjakról és a nyersanyagnormáról szóló 18/2012. (XII.03.) sz. rendelet hatályát veszti. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Dány, 2013. november 28.

Gódor Lajosné                                          Jánosik György
 polgármester                                                 jegyző

 

A rendelet kihirdetve:

 

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

…/(XI…) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló

25/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

                                         

1.§

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendet) 2 § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

„(1)Az étkeztetés (napi egyszeri meleg étel biztosítása) intézményi térítési díja:

a) kiszállítás nélkül:                                                                           600.- Ft/adag +ÁFA,

b) Dány belterületén történő kiszállítás

     (kivéve Szentkirály, Szentegyed)                                                  40.- Ft/adag+ÁFA

c) Szentkirály, Szentegyed településrészekre

    történő kiszállítás                                                                             80,- Ft/adag+ÁFA”

 

(2) A Rendelet (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

„(2)A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja                             500.- Ft/óra.”

 

2.§

(1) A Rendelet 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

„(1)Az étkeztetés személyi térítési díja

a) kiszállítás nélkül:                                                                           370.- Ft/adag+ÁFA

b) Dány belterületén történő kiszállítás                                             

  (kivéve Szentkirály, Szentegyed)                                                     40,- Ft/adag+ÁFA

c) Szentkirály, Szentegyed településrészekre

   történő kiszállítás                                                                             80,- Ft/adag+ÁFA”

 

(2) A Rendelet (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

„(2) A házi segítségnyújtás személyi térítési díja                               50.- Ft/óra”

 

3.§

 

(1) Ez a rendelet 2014.01.01. napján lép hatályba, hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Dány, 2013. november 28.

 

Gódor Lajosné                        Jánosik György
polgármester                                jegyző

 

A rendelet kihirdetve:
2013………

Jánosik György jegyző

 

 

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

…./2013. (XI.28.) sz. önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 15/2004. (XII.6.) sz. rendelet

módosításáról

 

1. §

A Talajterhelési díjról szóló 15/2004. (XII. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5 § (5) bek. a), b), c) pontja hatályát veszti.

 

2. §

A Rendelet 5. § (5) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

f) 70 % talajterhelési díj kedvezményben részesül az a kibocsátó, aki 2014. évben a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.

 

3. §

(1) Ez a rendelet 2014. január 01-jén lép hatályba, hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

Dány, 2013. november 28.

 

Gódor Lajosné                             Jánosik György
polgármester                                      jegyző

 

A rendelet kihirdetve:
2013……..

Jánosik György jegyző

 

 

Ingatlanpályázatok

Állás pályázatok

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.30-12.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00

dr. Simon József, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 8.30-12.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 8.30-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386