PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

_____________________

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet-tervezetek véleményezésre

A 2014. január 28-i képviselő testületi ülésen az alábbi rendelet módosításra kerül.

 A  változtatáshoz kapcsolódó javaslatokat, észrevételeket az alábbi címre várjuk 2014. január 27-ig.:

Javaslat e-mailben (kattintson ide!)

A rendelettervezetek az alábbiakban tekinthetők meg:

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

./2014. (…..) önkormányzati rendelete

a Bóbita Bölcsőde térítési díjairól szóló 26/2012. (XII. 17.) ö.rendelet

3. sz. mellékletének módosításáról

 

1. §

 

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bóbita Bölcsőde térítési díjairól szóló 26/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletét az alábbiak szerint módosítja:

 

3. sz. melléklet

Személyi térítési díjak

Megállapított személyi térítési díjak a családok egy főre számított jövedelme

(jövedelem nyilatkozat) alapján a gondozás és étkezés tekintetében napi, havi, továbbá egy főre vetítve, a megállapított intézményi térítési díjak figyelembe vételével

A sávok megállapítása a mindenkori öregségi nyugdíjminimum alapösszegét veszi figyelembe.

Egy főre eső nettó jövedelem havonta ( Ft)

Napi gondozási díj egy főre (Ft)

Napi étkezési térítési díj egy főre ( Ft)

 

Gondozási díj havonta

( 21napra vetítve)

Étkezési térítési díj

Havonta ( 21 napra vetítve)

Összesített havi térítési díjak ( gondozás+ étkezés)

0-(ÖNY 1.5*)

0-42.750

Ingyenes

Ingyenes

-

-

-

(ÖNY 1.5*)-(ÖNY3*)

42.751-85.500

250.-

295+ÁFA

5250.-

7.875.-

13.125.-

(ÖNY 3*)-(ÖNY4*)

85.501-114.000

300.-

295+ÁFA

6300.-

7.875.-

14.175.-

(ÖNY 4*)

114 .001-

500.-

295+ÁFA

10.500.-

7.875.-

18.375.-

 

 

 

 

 

 

A gondozási díj számítása az adott hónap gondozási napjai alapján kerül kiszámlázásra a rendelet 6.§ figyelembe vételével.

Személyi térítési díjak étkezésenkénti elosztásban:

Étkezések:

Megállapított személyi térítési díjak:

Reggeli

75 Ft+ ÁFA

Tízórai

50 FT+ÁFA

Ebéd

120FT+ ÁFA

Uzsonna

50 FT+ ÁFA

Összesen:295 FT + ÁFA”


 

2. §

 

(1) Ezen rendelet a kihirdetést követő naptól lép hatályba, hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltak szerint a jegyző gondoskodik.

 

Dány, 2014. január…..

 

Gódor Lajosné                       Jánosik György
  polgármester                               jegyző

 

A rendelet kihirdetve:
2014…….

Jánosik György jegyző


 


 


 

Ingatlanpályázatok

Állás pályázatok

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.30-12.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00

dr. Simon József, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 8.30-12.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 8.30-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386