PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

_____________________

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

Pályázat Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető) állásra

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot ír ki a
Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető)
állásának betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. 12. 01- 2022. 11. 30-ig szól

 

A munkavégzés helye:

2118 Dány, Szabadság út 8-12.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A részben önállóan működő intézmény Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és az ellátások szakmai Programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó

(Család-és gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, étkeztetés, bölcsődei ellátás) feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol az intézményben foglalkoztatottak felett.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.), valamint az e törvénynek a szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) rendelkezései, az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

 • a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I/1. pontja vagy az I/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz melléklet szerinti meghatározott felsőfokú végzettség,
 • a 257/2000. (XII.26.) Kr. 3. § (3) bekezdés alapján legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- hasonló területen szerzett legalább 3-5 éves vezetői tapasztalat,

- szociális szakvizsga megléte

- jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. Részletes szakmai önéletrajz.
 2. Az intézmény vezetésére vonatkozó program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.
 3.  A szükséges végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 4.  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 5.  A pályázó nyilatkozata arról, hogy:
  • a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek;
  • a pályázat nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e;
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn;
  •  nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. december 1-től tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. november 6.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak Dány Község Önkormányzata címére (2118 Dány, Pesti út 1.) történő megküldésével.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok elbírálásáról az előkészítő bizottság véleményezését követően Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete dönt.

A pályázatok elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

A pályázatok elbírálásának határideje:

2017. november 30.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Közszolgálati Állásportál honlapja

www.dany.hu

Ingatlanpályázatok

Állás pályázatok

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.30-12.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00

dr. Simon József, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 8.30-12.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 8.30-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386