PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet az állatok tartásáról

 

 

Dány Község Önkormányzatának
16/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete
Az állatok tartásáról

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 Értelmező rendelkezések

1. §

1. Állat: a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló jogszabály szerint

2. Kedvtelésből tartott állat: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló jogszabály szerint

3. Prémesállat: a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló jogszabály szerint.

 

 Állattartással kapcsolatos épületek elhelyezése

2. §

(1) Falusias lakóövezet (Lf) területén baromfi-, nyúl-, prémes állat- és galamb tartására szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények elhelyezésénél alkalmazandó védőtávolságok:

a) 50 db-ig, lakóépülettől 6 m, ásott kúttól 10 m, fúrt kúttól 5 m, csatlakozó vízvezetéktől 1 m,

b) 100 db-ig, lakóépülettől 10 m, ásott kúttól 10 m, fúrt kúttól 5 m, csatlakozó vízvezetéktől 1 m,

c) 200 db-ig, lakóépülettől 16 m, ásott kúttól 10 m, fúrt kúttól 5 m, csatlakozó vízvezetéktől 1 m,

d) 200 db felett, lakóépülettől 20 m, ásott kúttól 10 m, fúrt kúttól 5 m, csatlakozó vízvezetéktől 1 m.

 

(2) Falusias lakóövezet (Lf) területén a (1) bekezdésen nem nevesített állat, továbbá kedvtelésből tartott állat tartására szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények elhelyezésénél alkalmazandó védőtávolságok:

a) 5 db-ig, lakóépülettől 10 m, ásott kúttól 15 m, fúrt kúttól 5 m, csatlakozó vízvezetéktől 2 m, vízvezetéktől, kerti csaptól 3 m,

b) 10 db-ig, lakóépülettől 15 m, ásott kúttól 15 m, fúrt kúttól 5 m, csatlakozó vízvezetéktől 2 m, vízvezetéktől, kerti csaptól 3 m,

c) 20 db-ig, lakóépülettől 20 m, ásott kúttól 15 m, fúrt kúttól 5 m, csatlakozó vízvezetéktől 2 m, vízvezetéktől, kerti csaptól 3 m,

d) 20 db felett, lakóépülettől 25 m, ásott kúttól 15 m, fúrt kúttól 5 m, csatlakozó vízvezetéktől 2 m, vízvezetéktől, kerti csaptól 3 m.

 

 

 Ebek futtatására kijelölt területek

3. §

Ebet futtatni Dány Község területén kizárólag az alábbi területeken lehet: önkormányzati külterületi dűlőutak.

 

 

 Záró rendelkezések

4. §

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

5. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dány Község Önkormányzatának Az állatok tartásáról szóló 10/2005. (VI.27.) önkormányzati rendelete.

 

Dány, 2012. október 25.

 

 

 

 

Gódor Lajosné                 Jánosik György
 polgármester                       jegyző

 

 

 

INDOKOLÁS

 

1. §

A rendelethez kapcsolódó értelmező rendelkezések kerültek az 1. §-ba rugalmas – más jogszabályra történő - hivatkozás segítségével (más jogszabály szabályozási tárgykörének megjelölésével).

 

2. §

Az OTÉK 36. § (5) bekezdésének eleget téve, itt kerültek meghatározásra az állattatást szolgáló épületek elhelyezésére vonatkozó védőtávolságok. A korábbi szabályozás került átemelésre, és az új építésű építményekre vonatkozva kell alkalmazni.

 

3. §

Az ebek futtatására kijelölt területek találhatóak a 3. §-ban.

 

4-5. §

Értelemszerű záró rendelkezések.

 

A rendelet kihirdetve: 2012. október 26.

 

Jánosik György
jegyző

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.30-12.00
Kedd: 14.00-19.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00

dr. Simon József, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 8.30-12.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 8.30-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386