PÁLYÁZAT

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

/Kattintson ide!/

_______________________

Dányi Hagyományos Ízek Fesztiválja:


/Kattintson ide!/

 

 

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

Pályázati felhívás Dányon működő civil szervezetek támogatására

Pályázati felhívás

 

Dányon működő civil szervezetek támogatására

 

 

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért a civil szervezetek működéséhez támogatást nyújt. Az önkormányzati támogatás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek pártpolitikától mentes társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása

 

 

A kitűzött célok elérése és a civil társadalmi önszerveződés segítése érdekében Dány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek működésének támogatására a 2019. évi költségvetési rendelet alapján az alábbi pályázati kiírást teszi közzé:

 

 1. A pályázati támogatásra jogosultság feltételei:

  1. Település kulturális, sport, érdekvédelmi, közbiztonsági társadalmi életében való aktív részvétel, rendezvények szervezése, maradandó értékek létrehozása, illetve a közösség érdekében végzett egyéb tevékenység, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen élők életminőségének javulásához öregbíti a település jóhírét.

  2. A pályázó civil szervezetként legalább 1 éve működik a településen.

  3. A pályázó szervezet a pályázatát a kötelező adatokkal, illetve mellékletekkel a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be.

 

 1. A pályázat keretében nem támogatható:

  1. azon szervezetek, amelyek a korábban kapott támogatást nem a megállapodásban foglaltak szerint használták fel és a szerződés ilyen irányú módosítását nem kezdeményezték, vagy a korábban kapott támogatással nem számoltak el.

  2. Politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok.

  3. Azon szervezetek, melyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották be pályázatukat, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőre nem tettek eleget.

  4. Azon szervezetek, melyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a pályázat által kötelezően előírt adatokat, mellékleteket.

 

 1. Pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg: 5.400.000 Ft

 

 1. Civil szervezet:

  1. Cégbírósági bejegyzés alapján működő szervezet, amely nem profit orientált és nagyrészt önkéntes munkával szervezi, végzi céljai megvalósítását (alapítvány, egyesület, nonprofit kft.)

  2. Bejegyzés nélkül legalább 8 taggal működő csoport, mely a csoporttagok érdekében fejti ki tevékenységét, úgy hogy megvalósítja az 1. pont a) pontban foglaltakat.

 

 1. A pályázó adatairól a mellékelt pályázati adatlapon nyilatkozik.

 

 

 1. Pályázat kötelező mellékletei:

  1. a szervezet által megpályázott összeg felhasználásának terve, a várható költségek szerint részletezve.

  2. A szervezet képviselője által tett nyilatkozat arról, hogy más pályázaton ugyanerre a célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához. Ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell.

  3. Írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok kezeléséhez és a Dányi Tükör újságban, valamint Dány község hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez.

  4. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása nincs.

  5. Nyilatkozat a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről.

 

 1. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:

 

A pályázatot Dány Község Önkormányzatának címezve Dány község Polgármesteri Hivatalához (Dány, Pesti út 1.) lehet benyújtani

 

2019. március 18-én 18 óráig.

 

 

 1. Pályázat értékelésének határideje: 2019. március 28.

 

 1. Konzultáció, kapcsolat, megállapodás

A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak. A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) egy összegben történik. A kifizetés feltétele, hogy a támogatott szervezet Dány Község Önkormányzatával a támogatás felhasználásáról szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok, feltételek, elszámolási határidő. A szerződés aláírásának végső határideje a pályázati döntés eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 1 hónap. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Dány Község Önkormányzata utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2019. január 31.

 

A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által megbízott személy részére az irataiba betekintési jogot biztosít.

A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját 5 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

 

Mellékletek:

 1. Pályázati adatlap, nyilatkozatok összeférhetetlenségről, érintettségről, közzétételi kérelem

 2. Támogatási szerződés tervezete

 

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:


Soós László KMB
Központi telefonszám:
06-70-3872693

Gyarmati Krisztina KMB
 

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.30-12.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00


Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 8.30-12.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 8.30-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 3.
Tel: 06/70-3703-104
Ügyeleti idő:
Hétköznap: 18:00 - 08:00
Hétvége: 08:00 - 08:00
Országos Mentőszolgálat: 112

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386