PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1997. (III.1.) ÖK. RENDELETE
A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS
HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

 

 

A Dányi Önkormányzat az 1990 évi LXV. törvény 1. §. /6/ bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

Az önkormányzat jelképei

 

1. §. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

 

 

A címer leírása

 

2. §. A háromszögű címerpajzs /Anjou-pajzs/ tengelyében zöld sírdomról kinövő háromágú lombos fa tövében jobb oldalon ezüstszínű nyúl ül.

 

 

A címer használatának köre és szabályai

 

3. §. Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

     1.)

a) az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó illetőleg gumibélyegző, megfelelő körirattal ellátva,

b) az Önkormányzat zászlaján és annak változatain,

c) az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján,

d) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken,

e) községháza épületének bejáratánál, dísztermében, és más helységeiben,

f) az önkormányzat intézményei bejáratánál, és vezetőinek irodáiban,

g) az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,

h) a községbe vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán.

 

                2./ Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

 

     3./ Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

 

4. §. 1./ A 3.§. 1/ bekezdés g) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének használatát - kérelemre - a jegyző javaslata alapján képviselő-testület engedélyezi.

 

     2./ Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslatára a képviselő-testület állapítja meg.

 

     3./ A díj megállapítása történhet egyösszegben, évi átalány formájában, vagy az elért árbevétel arányában. A díj mértékét az engedélyező képviselő-testület állapítja meg esetenként.

 

 

5. §.   A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmazni kell: kérelmező megnevezését, címét, címerhasználat célját, az előállítani kívánt mennyiséget, db-számot, a címer előállításának anyagát, a terjesztés és forgalomba hozás módját, felhasználás idejét.

 

6.§. 1/ Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékben lehetséges, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

 

     2./ Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, (pl. fafaragvány), akkor csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

 

A zászló leírása

 

7.§. 1./ A zászló ill. lobogó alapszíne fehér. Bal harmadában helyezkedik el a község címere /szines/, alatta aranyszínű felirat: „DÁNY”.

 

     2./ Az önkormányzat zászlaja esetében az arányt meghatározó téglalap rövidebb oldala 1 méter.

 

     3./ A zászlórúd fehérre festett.

 

     4./ Az Önkormányzat zászlaja a községháza előtt, valamint a képviselő-testület tanácskozó termében kerül elhelyezésre.

 

A zászló használata

 

8.§. 1./ A zászló lobogó formában is használható. A zászló (a lobogó) vagy annak méretarányos változatai használhatók:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával és a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,

b) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más hivatalos zászlóval együtt,

c) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés színhelyén,

d) nemzeti illetőleg községi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbócra eresztve

e) minden, a községgel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.

 

 

     2./ A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

 

A jogosulatlan használat

 

9.§. Aki az Önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő, vagy a közösséget sértő módon használja fel, szabálysértést követ el, és 10.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható.

 

10. §. Ez a rendelet 1997. március 1. napján lép hatályba.

 

 

 

 

 

 

          dr.Oláh Lajos                  Gódor András

          jegyző                         polgármester

 

 

 

 

 

 

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118

1. sz. háziorvosi körzet
Hétfőtől - péntekig 8.00-tól 12.00 óráig

2. sz. (helyettesített) háziorvosi körzet
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
Hétfőtől - péntekig 12.00-től 14.00 óráig.

Mindkét körzet betegei részére kedden délutáni rendelés is van 16.30-tól 18.00 óráig.

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386