Széchenyi 2020 pályázat

Választás 2024

PÁLYÁZAT

Magyar Falu Program

_______________________

KEHOP-5.4.1 – „Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon”
kérdőív /Kattintson ide!!/

_______________________

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

/Kattintson ide!/

_______________________

Dányi Hagyományos Ízek Fesztiválja:


/Kattintson ide!/

 

 

Ebrendész elérhetősége

Sipos József ebrendész

06-20-203-2359

 

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

Polgármesterjelölt és egyéni listás képviselőjelöltek bemutatkozása

Polgármesterjelölt: Gódor Lajosné Nagy Julianna
FIDESZ-KDNP jelölt

1961-ben születtem Dányban. Sajnos férjem, Gódor Lajos, aki 35 évig szolgálta településünket a vízmű- szolgáltatásban, 2022-ben elhunyt. Egy felnőtt leánygyermekem van és egy csodálatos kisunokám. A felmenőim mind dányiak voltak, az apai és anyai ágú dédnagyapáim, Nagy Imre és Oláh István, Dány törvénybírói voltak. Nagyszüleim, szüleim is nagyon sokat tettek településünkért. Iskoláimat Dányban, majd Budapesten végeztem. 1985-től dolgozom Dányban, az akkor induló Vízműtársulat pénzügyi vezetője lettem, majd a vízműtelep vezetője. 1998-tól a Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit KHT ügyvezető igazgatója voltam 2010-ig. 2010-ben polgármesternek választottak. Azt hiszem bármely területen dolgoztam, mindig a köz érdekét helyeztem előtérbe. Építettem, szépítettem szeretett településemet, Dányt.

 

 

Képviselőjelölt: Baglyas János
független, a  FIDESZ-KDNP átal támogatott jelölt


Születésem óta, 66 éve dányi vagyok. Itt házasodtam, itt születtek gyermekeink, ma már 6 unokánk van.
Harminc éve önálló mezőgazdasági vállalkozó vagyok.
1994. óta tagja vagyok a község önkormányzati képviselő-testületének, két ciklusban alpolgármesterként dolgoztam a településünk építésében, szépítésében. Örömmel vettem, és ha továbbra is bizalmat kapok, veszek részt falunk közösségi életének fejlesztésében, szervezésében.
 

Képviselőjelölt: Baráth Miklós
független, a  FIDESZ-KDNP átal támogatott jelölt

Vácszentlászlóról kerültem Dányba. 1961. november 22-én születtem. Általános iskolába szülőfalumban, Vácszentlászlón jártam, majd szakmunkásképző iskolát végeztem Gödöllőn, ahol mechanikai műszerészként végzettséget szereztem.
Házasságkötésem után, 1982-ben költöztem Dányba.
Feleségemmel, Tóth Marikával együtt három gyermeket neveltünk, akik mostanra már felnőttek, és három szép kisunokával ajándékoztak meg bennünket.
Dányban alakítottam meg temetkezési vállalkozásomat, amihez mostanra több település is csatlakozott. A közélet nem új számomra, már több ciklusban voltam eddig önkormányzati képviselő, valamint a szociális és pénzügyi bizottság tagjaként is dolgoztam.
A sport mindig első helyen volt az életemben. Fiatal koromban a vácszentlászlói, majd a dányi futballcsapat aktív tagja voltam. Később a futballpálya gondnoka voltam, majd vezetőségi tag mind a mai napig.
Mindig szívügyemnek tekintettem a futballt.
Azért vállalok még egy önkormányzati ciklusban képviselő jelöltséget, hogy aktív részvétellel segítsek a település fejlődésében, a vállalkozások összefogásában, segítsem a sportélet fejlődését. Kérem támogassák szavazatukkal munkámat.

 

Képviselőjelölt: Szabó Bernadett
független, a  FIDESZ-KDNP átal támogatott jelölt

Születésem óta Dányban lakok. Férjemmel, Tóth Andrással a Széchenyi utcai nagyszülői házban élünk. Szeretek Dányban élni közvetlen, barátságos emberek között, akik képesek egy összetartó közösségként felelni a jövő kihívásaira. A dányi emberek tudnak együtt örülni, mulatni és egymásért munkálkodni, fáradozni. 2004-ben szereztem biomérnök diplomát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészkarán. Jelenleg az Állatorvostudományi Egyetem Kórélettani és Onkológiai Tanszék Laboratóriumát vezetem. A munkám miatt ingáznom kell Budapest és Dány között, de igyekszem minél több időt szülőfalumban tölteni. Szabadidőmben szívesen kertészkedek, sportolok, férjemmel a dányi Ördöngős Néptáncegyüttes Lődörgősök csoportjában táncolunk. Három cikluson keresztül voltam a képviselő-testület tagja, a legutóbbi ciklusban a legfontosabb feladatot bízták rám a polgármesterasszony és képviselőtársaim, a pénzügyi bizottság elnöke voltam. A falubeliek eddigi bizalmát ezúton is szeretném megköszönni. Büszke vagyok rá, hogy az elmúlt időszakban aktív részese lehettem a falu fejlődésének, ötleteimmel, döntéseimmel segíthettem a testület munkáját. Igyekszem szívvel-lélekkel, legjobb tudásom szerint képviselni a falu közösségét. Fontosnak tartom, hogy a fiatalok itt maradjanak, illetve itt telepedjenek le. Szívügyem a kulturális- és sportélet fejlesztése, egy élhető, biztonságos falu megteremtése. Amennyiben eddigi munkám hasznos és értékes volt az Önök számára, kérem továbbra is támogassák jelöltségemet szavazatukkal.

 

Képviselőjelölt: Tóth József
független, a  FIDESZ-KDNP átal támogatott jelölt

1970-ben Balassagyarmaton születtem, Dejtáron vallásos családban nevelkedtem. Tanulmányaimat a Dunakeszi Gárdonyi Géza Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskolában végeztem elektroműszerészként. Későbbiekben a vállalkozásomhoz szükséges végzettségeket is megszereztem.
19 év ingázás után a dányi vízműben (DAKÖV Kft.) helyezkedtem el, hálózatszerelőként. Mára már egyéni vállalkozóként gumis műhelyt üzemeltetek itt Dányban.
Munkám során és az életben is a pontosságra és a megbízhatóságra törekszem.
Házasságkötés révén 2000-ben költöztem Dányba. Feleségem Tóthné Szabó Katalin, a Vis Vitalis Gondozó Otthon vezető ápolója. Három fiúgyermekünk van, akik közül már kettő felnőtt. A legkisebb kincsünk Gergő, most kezdi az első osztályt.
Családunk tagja a Dányi Kolping Családnak, továbbá tagja vagyok az egyháztanácsnak, tevékenyen veszek részt az egyház és a falu életében.
Az előző ciklusokban is oroszlánrészt vállaltam a falu önkormányzati munkájában, egy nehéz feladattal kellett az évek során megbirkóznom, a Szociális Bizottság elnöke vagyok mind a mai napig.
Szívvel lélekkel dolgozunk feleségemmel együtt a település kulturális életének jobbá tételén, aktív tagjai vagyunk a Lődörgős néptánc együttesnek.
Terveimben az elkezdett munkák folytatása, további pályázatok felkutatása, illetve kiaknázása szerepel.
Célom az egyre szépülő falunkban a fiatalok itthon tartása, illetve idecsábítása esetleges dányi helybeli vállalkozásokba, nem utolsósorban estlegesen az új ipari parkunkba.

 

Képviselőjelölt: Tóth Csaba
független, a  FIDESZ-KDNP átal támogatott jelölt

Tisztelt Dányiak!
Tóth Csaba vagyok 52 éves (1971.11.08.)
Családom generációk óta Dányon él. A szakiskola és katonaság után autószerelőként és hivatásos sofőrként dolgoztam 5 évig. Elvégeztem a kereskedelmi üzletvezető, majd vendéglátó üzletvezető iskolát és saját vendéglátó vállalkozásba kezdtem. Az évtizedek alatt további cégeket vásároltam, amit a mai napig vezetek. Nős vagyok, két gyermek édesapja, akik a vállalkozást erősítik és viszik tovább. Dányt, az ország egyik legszebb települését, szívügyemnek tartom és leendő képviselőként a település közbiztonságának megerősítése a legfőbb célom!
További célként említeném még a szórakozási lehetőségek továbbfejlesztését, fiataljaink számára vonzó itthon maradási lehetőségeket, egy élhetőbb környezet kialakítását és fenntartását!
Ha tetszik programom (de csak akkor), kérem szavazzon rám!
Köszönettel: Tóth Csaba

 

Képviselőjelölt: Tóth András
független, a  FIDESZ-KDNP átal támogatott jelölt

Tősgyökeres dányi lakos vagyok, immár a 6. generációban viselem az András nevet a Tóth(pál) családban. Sosem volt kérdés számomra, hogy egész életemet szülőfalumban akarom leélni, ezért is szívügyem a község sorsa, jövője. Példaképem anyai nagymamám, aki egy szorgalmas, türelmes, jószándékú, istenfélő ember volt. Ezeket az értékeket szeretném én is képviselni és továbbadni. 1996-ban végeztem autószerelőként a hatvani Damjanich János Ipari Szakképzési Intézetben, majd két év múlva érettségi vizsgát is tettem ugyanitt. Rövid Honvédségnél töltött idő után, több mint tíz évig dolgoztam egy óbudai márkaszervíznél. Jelenlegi munkahelyem egy rákoscsabai alkatrészkereskedéssel foglalkozó cég 2012. óta. Mindig törekedtem arra, hogy munkámat maximális odaadással végezzem, tudásomat bővítsem. Jelenleg is egy, a Közlekedéstudományi Intézet által szervezett tanfolyam résztvevője vagyok. Korábban sokat terepmotoroztam, mostanában inkább a pálya széléről nézem a száguldó autókat, motorokat. Dányban mindenki megtalálhatja a számára kedves, aktív közösségi tevékenységeket. Feleségemmel évek óta náptáncolunk és csatlakoztunk a társastánc csoporthoz is, mindemellett tagjai vagyunk a dányi Kolping családnak. Az elmúlt évtizedben sokat tanultam az önkormányzati feladatokról, aktívan támogattam feleségem képviselői munkáját. Fontos számomra, hogy Dány egy élhető, biztonságos, jól megközelíthető, fejlődő község legyen. Nagy öröm és megtiszteltetés lenne számomra elnyerni  az Önök bizalmát és képviselni az ittlakók érdekeit a testületben.

 

Képviselőjelölt:Vér Lajos
független, a  FIDESZ-KDNP átal támogatott jelölt

55 éves, burkoló vállalkozó vagyok. A 2014-2019-es ciklusban 2 évig voltam önkormányzati képviselő, ebben a ciklusban 4 éve szolgálom településünket. A pénzügyi és az oktatási, kulturális és értéktár bizottságban dolgozom nagy odaadással.
Nős vagyok, feleségemmel közel 30 éve vagyunk együtt. Két gyermekünk született, Bálint és Linda, akik mára már felnőttek. Tagjai vagyunk a Dányi Kolping Családnak. Tagja vagyok továbbá a Dányi Római Katolikus Egyházközség képviselő-testületének. 2024-es évtől kezdődő önkormányzati ciklusban újra szeretnék a település szolgálatába állni, ezért jelöltetem magam képviselőnek, hogy még szebb és élhetőbb legyen a mi falunk.
  

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:


Központi telefonszám:

112
 

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Közérdekű információk

Menetrendek
/kattintson ide/
 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 14.00-18.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00

dr. Vajna-Balchandani Anna, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-16.00
Kedd: 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Fábián Adrienne, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2.
06-28-700200
06-30/848-05-50

RENDELÉSI IDŐ:
Hétfő: 08.30-12.30
Kedd: 13.00-16.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 08.30-12.00

TANÁCSADÁS:
Kedd: 08.30-12.00

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGY:
Csütörtök: 09.00-12.00

Védőnők:
Dány, Tavasz u. 2.
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 3.
Tel: 06/70-3703-104
Ügyeleti idő:
Hétköznap: 18:00 - 08:00
Hétvége: 08:00 - 08:00
Országos Mentőszolgálat: 112

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Mobil: 06-30-733-5823
Web: https://szechenyi-dany.edu.hu/

Dányi Alapfokú Művészeti Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Mobil: 06-30-327-9822
Web: https://zeneiskoladany.edu.hu/

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06 30 / 243-3812
Web: https://ovoda.dany.hu/